CatecismeDoctrinaCristiana.jpeg
CatecismeDoctrinaCristiana.jpeg
El Catecismo y La Compañía de Jesús

Catecisme de la doctrina cristiana

Catecisme de la doctrina cristiana / compost per lo P. Gaspar Estete [i.e. Astete] ; y manat reimprimir ab algunes addicions del catecisme del P. Geroni Ripalda per lo Ilmo. Sr. D. Geroni Maria de Torres ... -- Lleyda [Lleida] : Imp. de Corominas, 1848. -- 96 p.; 10 cm. -- A port.: "Per la uniforme instrucció y enseñansa de tots els fidels del seu bisbat". -- *I 6-I-52 Biblioteca Borja

CatecismeDoctrinaCristiana.jpeg
CatecismeDoctrinaCristiana.jpeg
PracticaCatecisme.jpeg
PracticaCatecisme.jpeg

Practica del catecisme roma y doctrina christiana

Catecisme de la doctrina cristiana / compost per lo P. Gaspar Estete [i.e. Astete] ; y manat reimprimir ab algunes addicions del catecisme del P. Geroni Ripalda per lo Ilmo. Sr. D. Geroni Maria de Torres ... -- Lleyda [Lleida] : Imp. de Corominas, 1848. -- 96 p.; 10 cm. -- A port.: "Per la uniforme instrucció y enseñansa de tots els fidels del seu bisbat". -- *I 6-I-52 Biblioteca Borja

DoctrinaChristianaManeraDialogo.jpeg
DoctrinaChristianaManeraDialogo.jpeg

Doctrina christiana : a manera de dialogo ...

Doctrina christiana : a manera de dialogo entre lo mestre y lo deixeble / compost per lo R.P. Ledesma ... -- Cervera : en la Estampa de la Real Universitat, per Antonia Ibarra, viuda, 1763. -- 144 p.; 12º (13 cm). -- Signatures: A-F12 ; 26 lín. i reclams ; Gravat xil. a port. -- *I 6-I-13 Biblioteca Borja

DoctrinaChristianaManeraDialogo.jpeg
DoctrinaChristianaManeraDialogo.jpeg