drag
UrtecoDomeca.jpeg
UrtecoDomeca.jpeg
El Catecismo en el siglo XIX y primera mitad del S. XX

Vrteco domeca gustiietaraco verbaldi icasbidecuac ...

Vrteco domeca gustiietaraco verbaldi icasbidecuac ceinzubetan azalduten dan erromaco catecismua : euretan aurquituco dabe arima-zain euscaldunac, euren elextar edo feligresai predicadu biar deutzen icasbidia ... / componduba Aita Fr. Pedro Astarloa S. Franciscubaren seme ... ; lenengo liburuba. -- Bilbon : Eusebio Larumbe ... moldatzailienian, 1816. -- [8], LXII, [2] en bl., 275, [5] p. ; 4º (21 cm.). -- Sign.: []4, 1-8/4, A-Z4, A2-M2/4. -- 891.69-972$ As 8 j. -- cp 157083. -- cp 175588 Universidad de Deusto

UrtecoDomeca.jpeg
UrtecoDomeca.jpeg
UrtecoDomecaGustiietaraco.jpeg
UrtecoDomecaGustiietaraco.jpeg

Vrteco domeca gustiietaraco verbaldi icasbidecuac ...

Vrteco domeca gustiietaraco verbaldi icasbidecuac ceinzubetan azalduten dan erromaco catecismua : euretan aurquituco dabe arima-zain euscaldunac, euren elextar edo feligresai predicadu biar deutzen icasbidia ... / componduba Aita Fr. Pedro Astarloa S. Franciscubaren seme ... ; lenengo liburuba. - Bilbon : D. Pedro Apraiz-en moldateguian : salcen da lenengo liburubagaz, Bilboco San Franciscuco atarte, edo Porteriian, 1818. -- XV, [1] en bl., 290, [6], XLVIII p. ; 4º (21 cm.). -- Sign.:[]4, A4, 1-37/4, A-F4. -- 891.69-972$ As 8 j. -- cp 157086 Universidad de Deusto

BiciBediJesus.jpeg
BiciBediJesus.jpeg

Cristau doctriña euscaraz

Cristau doctriña euscaraz : prouinciaco escoletan oraindaño vsatu dan baño cerbait gueyago esplicatua / escaintzen dio Iesus onari escaldunen oneraco Aita Frai Iose Cruz de Echeuerria Zarauzco Colegioco Misioneroac. -- Tolosan : Francisco de la Lamaren Moldeteguian, 1822. -- 134 p. ; 16º (10 cm.). -- Precede al tít.: Bici bedi Jesus sacramentatua bici bedi, ta iz adi bedi guzien gandic amatua. -- Sign.: A-H8, I3. -- 891.69-972$ Ec 4 j. -- cp 223012 Universidad de Deusto

BiciBediJesus.jpeg
BiciBediJesus.jpeg
CristinaubenDotrinia.jpeg
CristinaubenDotrinia.jpeg

Cristinauben dotrinia

Cristinauben dotrinia / Don Bartolome Olaechea, Bilboco Ospitale Santuco erretoriac, Laucarizco cura zanian, jay domequetan espliquetan evan leguez ... -- Libruchu oni ipincenjaco guruze-santubaen estaciñoiia baño lenago meza ondo enzuteco moduua, orain seigarrenez reimprimidu da biar dan leguez. -- Bilbaon : Misericordiaco Etsian, Felipe Morales eta Compañiacaz, 1825. -- 264 p. : il. ; 8º (16 cm.). -- Sign.: []4, A4, 1-37/4, A-F4. -- Il. xil. -- 891.69-972$ Ol 1 b. -- cp 253681 Universidad de Deusto